[ 76 / egy / h / kc / librejp / sp / v ] [ ukko ]

/sp/ - Sports

Name
Email
Subject
Comment
File
:
Embed
Password (For file deletion.)

If you get a "your post looks automated" error, you just need to refresh the page to fix it.

File: 1603054534944.jpg (174.44 KB, 1280x720, 16:9, maxresdefault34134.jpg)

 No.1271022

post this meme

 No.1271025

File: 1603054812822.jpg (174.44 KB, 1280x720, 16:9, 1603054534944.jpg)


 No.1274145

File: 1603533398978.png (24.5 KB, 500x250, 2:1, Oekaki.png)


 No.1274147

yyyyyyyyssssssosooooooooooosossssyyyyhhhhdddddNNNNdNmmmmmmmddddhhhyyyssoo+oosyyhyyyyyyyhhhhhhyyyyyyyhhyyssoooooooooooooooo+++
yyyyyyysssssdhsoooooooooooossssssmMmyhhhddddddmNmNdhNmmmmmmddddhhyyssoosyyhyyyhyydhyss++oosyyysssyyhhhyyyhhysooooooooooooo+++
yyyyyssssssmNdmmdhsoooooosossssyyNmNNdhddddddmmNmNmodmmmmddddhhhyyssyyhyyyhyso+/sdyyssoosssyyydsooossoysyhyyyhyyoooooooo++++/
yyyysssssshMhyyyhdmNmhssossssssyhMhydMdddddmmmmmNNNsommmddddhhhyyyhhyyyhyo++++osmhhhs/:+yhhhhhddsosyyoossosshyyyhyoo+o+++++//
yyyssssssyMdyyyyyyyyhdmNmdyssyyydNyyyhNNdddmmmmmNNNNoymddddhhyyyhhyyhyyssso+osysm+odo//+hyssdhyyhossyy+osso::/shyyhhso++++///
yysssssssNmyyyyyyyyyyyyyydmNmdhhNmyyyyymNmmmmmmmmNNNh+mdddhhhyhhyyhyyhhyssyyhhdhddhNmosmNhhmNhmhhsosyysshddo/:-:oyyyhhsooooo+
ysssssssmNyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhmNNhyyyyyydMmmmmmmmmNNNoomdhhyhhyyhyoooooyyyyhhyyssssssyyyyyyyssssooosyyyhsooooo+/:.+hyyhh+oooo
ssssssshMhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhNNmmmmmmmNNs/ddhhhhyhhsossoooo+/+dmNNNNmmdddyyhyyyhhhddmy++o+//+/oso++o/-ohyyyh+s++
sssssosNNmddhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyymMmmmmmmNNm++mydyyhyosoyyo+soo/+ydNNNMdo++o+o+++omMMMNh/:::+//+::++o+++ossyhyyy::-
sssssoooosyhdmmmmmddhhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyydMmmmddd/ohsydyyhssosssyys/+s+ossdmNMNdhsyosssydmMMMMso/:-/-://——/++++shyyy.`
sssoooooooooooooosyhdmmmmmddhhyyyyyyyyyyyyyyyhNNmddmss+dhyyhsossyysssoo/:/:ss+-omMNmhyyydmNNdNmdhyyyyso/-:/:–.``.::///+hyyy`
sssoooooooooooossssssyyyyhdmMmyyyyyyyyyyyyyyyyymMddddhohyyhyoossyysssoo+:+osyoyyhmNNdmmdmdhNyyhhyyyyyyssyso+-```````-:::ohyys
soooooooooooooossssssyyyyhdMdyyyyyyyyyyyyhhdmmNNNmhhhodhyymdooosyys///++/ohyyhhyssdNmmmmNmmhsyhyyyyyyyssyyssyys+``````–:yyyh
soooooooooooosossssyyyyhhmMhyyyyyyhddmNNNNNmmddddhhhd+yyydmms+oosss/-yyyyysyhhyyyddmNNNNmdssyyyyyyyyyyyyyyssssssy+o+:.–.:hyy
ooooooooooooossssssyyyhhmNhhdmmNNNNNmmmmmmmmddddhhhNNyhyydNNo+ooos+-+hsyyyyyyyyyyhmNNNmdhyyyyyyyyyyyyyyssssssssssssssyo-.`syy
ooooooooooossssssyyyyhhNMNNmmmmmmmmmmmmmmmmddddhhyhNMNhyhhmNs+++ooooyyysssyyyyyyyyyyyyyyyyysssssssssssssssssyyyyyyyyhhm-``+yy
ooooooooooossyyssyhhhhdddddhhmmmmmmmmmmhyyddddhhyyddddyyhmmmmdooooyhsyhyyyssssyyyyyyyyyyysyyyyyyyyyyyyyyyyhhhhhhhhhhhhh+. :hy
ooooooooossh: .sy` h+ `mm: +ms` :dhhyydhhhdyyddmNNNooosyssyhhhyyyyyssssssssyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyssyy:hy
ooooooosossy+.` `.o: h/ ho :d .h:odhyysdyssmyyhmmmmmoo+mysoosyyysssyyysssssssyyhyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyhddh/hy
ooooooossssssh+ ddd: ` h/ -N- `/yhyysssdhdNhyhNdmmysssyhdhssssossyyhyyyyhhhyssssooosssssssssssyyhhdddmmmmddhyyydyy
oooooosssssyyh: sdd: h/ :mms: syssooomdddyymmmmsssooommmhyyssyssyyyyyyyyysssooyhhddddmmmmmmmmmmhsoosyyyyyyysdyy
oooossssssyyyh: sddo d/ .mo od`-:` ossoooosddmyydmymdssshhhmmyyyhyyyhshhshhshhyssyyhyhhyhssshydhhhhyysyohyyyhhhyddyh
oooosssssyyyyhy:.:dddd:.-ms–ymd-.:dms:.`./oysooo+oosmddyyh+Nmyomdyym+hdoh::/yoyyohh+hh+hyshysdyshyhho+m+hh+yyoyysyyssdy+dsyd
ooosssssyyyyhhhddddddmmmmmmmmmmmmmddddhhhysssoooo+oosoddhhoymm+hmmsdd/yhdmdyy+ss+yooyyoyyysh+sy+yo+oh/oo/yh/yh/hh/hh+hh+oo/dd
ossssssyyyyhhhhdddddmmmmmmmmmmmmddddhhhyyyssooo+++ooo/yddd/dmd/mhhhdhhh/dmmNd/yy/ss/ys/ms+yy/yy/dyssy+d/shss+y+yy+dh/hh/m/+my
ssssssyyyhhhhddddddmmmmmmmmmmmmmddddhhyysssoooosssosoosddhodhysdyyshydd+NNNNyshyosyoyy+yyoysssyshyhmoyh/hh+hhoyyoyhsshssm+yhh
ssssyyho/+hdy:-:hmd/::–ymms/+hdh:-:yhh/::–oos `+sso+:/syhhydyysoyysyhmNmhhddhddyyosssyyysdmhdmmmNymdyhysssyyssssyddyhdydhh
sssyyh: `y .N/ /odm/ y` `d+ :+soo /o+://.``/hyyhysosooo/ohmdNmmdhhys+++osoosdNmmmNNNNNmdNmsoooyo+syhhyyhdhhhh
ssyyyd` `M. –/N. m- –:ys s+////-``./yyyhhssosoosydhNd+-yddhssyyyhdd+:smmmdddmmmNNmsoosyoshhyyhyyhhhh
syyyyd ` M` .:sN` ` m. `:+ss y+///:..`.:-/yyyhhyssyyo-ommhs//hdyyyydmho/oydddmmmmmNNmmdoooyhhyyhhosyyhhh
yyyyhd -: .+ N. -+hN` `/ `o d: ./ssy:-so+//:-..`.–..ohyyhhh:.-yhhNNNmmmdhhhyhmdhddmmdNmmNdyyosyhhyhhyyhyoooyyhhhh
yyyhhdo``:mydo``.Ns````-hms``-msys```hs````.yh:```y//::.```.-.````/shyyyosmmddmNmmmmmddddhyymddmNmNmhhddmyhhhyyhhyssooossyhhy
yyhhhdddhmdmmmhhmmmdyyhmddddhhyysysssoosooyhysy++o/:::-.` ```` ./shyyhddddmdsshdmmmNNNNNNNNmmhsdmmddhyyhhhyyy/ossyssyhhy
hhhhddddddmmmmmmmmmmmmddddhhhyyyssssssossyyyysoo+/:—-.``` `..`` . .+dhhyyyhhhyyssooossshmmmdddhhyyyyhhyyhyyydohyhhdhyhhy
hhhddddddmmmmmmmmmmmmddddhhhyyyysyyyyysssyyysssoo+++/:–.`.```..```+mNmomNNMNmddhyyyyyyyyyyyyyyyyyyhhdddddhddmdhhddhhddddhddd

 No.1274154

now this is a meme

pin!

 No.1274164

>>1274154
dudder only pins his drunk shitposts

 No.1274170

make vroom vroom thread

 No.1274172

be careful what you meme bros

 No.1274316

File: 1603578158543.mp4 (757.48 KB, 640x360, 16:9, weeoo.mp4)

>>1274172
heem pranky

 No.1274336

>>1274316
blue album was goated

 No.1274404

>>1274172
IS IT HIGH NOON YET?

 No.1274413

wee oo I am gonna kill donald trump
woah oh gonna shoot him with my gun

 No.1275009

File: 1603669656587.png (12.56 KB, 255x143, 255:143, 1603054812822.png)


 No.1275011

>>1274336
Elisha Cuthbert was 12/10 hot in dat music vid

 No.1275017

>>1275011
I liked the head canon too

 No.1275024

>>1275017
me to budy
I miss weeze ;_;

 No.1275029

>>1275024
weeze was the shit

 No.1275040

all them emo myspace girls panties gettin wet over the various pop punk twinks

 No.1275041

>>1275040
fugged a lot of grils at those concerts

 No.1275141

IS IT HIGH NOON YET?

 No.1275308

File: 1603732340273.png (12.56 KB, 255x143, 255:143, 1603054812822.png)
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ 76 / egy / h / kc / librejp / sp / v ] [ ukko ]